Africké cichlidy sú výnimočné ryby hýriace nádhernými farbami a zaujímavými tvarmi tela. Ich spôsobom života, spolunažívaním, vzájomnou komunikáciou ako aj komunikáciou s chovateľom – majiteľom si ma získali. Zaujali ma už veľmi dávno a v posledných rokoch som sa im začal opäť aktívne venovať. Vybral som si ryby z jazera Tanganika, ktoré je po jazere Bajkal druhé najhlbšie jazero sveta a zároveň najobjemnejšie jazero Afriky s rozlohou 329 tisíc km², dĺžkou 645 km od severu po juh,  šírkou 50 km a obsahom cca 190 tisíc km³ vody. V tomto jazere žije približne 250 druhov cichlidovitých rýb, z ktorých je až 98% endemických. To znamená, že nežijú nikde inde na svete. Ich evolúcia v prírode prebieha aj v súčasnosti. Niekedy môžeme povedať že priamo pred našimi očami, čoho dôkazom sú aj mutácie vznikajúce prirodzeným spôsobom v našich akváriách. Cihlidae je názov pre čeľaď rýb cichlidovitých. V prírode sa vyskytujú v rôznych biogeografických oblastiach na štyroch kontinentoch Afrika, Ázia, Severná a Južná Amerika.