Kapcsolat

Cégközpont:
Posta cím:
SERA SK spol. s.r.o.
811 05 Bratislava
Šancová 68

Tel.:
+421 (2) 6446 3659


Email:
sera@sera.sk 
tropheuskolc@gmail.com

Ing. Ján K. Kolc
+421 914 103 188
+421 905 617 734

SERA SK,sro
IČO: 36697605
IČ DPH: SK2022296463
OR Okresného súdu BA I.
Oddiel s.r.o. vložka č. 43069/B
Reg.č.dovozcu krmív: SK 300390
Reg. č.MŽP pre likvidáciu obalov:
PO_0004571
Bankové spojenie:
IBAN: SK85 1100 0000 0029 2084 8812
Štatutár:
Ing. Ján K. Kolc  ml.

A tenyészet címe
900 24 Vežký Biel
Bratislavská 3A

GPS:
E: 17°35' 21,02"
N: 48°20' 49,60"

Müködési irdö
Hé - Pén: 09:00 - 18:00
Megegyezés alapján másképp

E-mail:
tropheuskolc@gmail.com
sera@sera.sk

Tel:
+421 (2) 6446 3659
+421 914 103 188
+421 905 617 734
+421 915 700 664
 

ZOOMIX bolt
900 24 Vežký Biel

Bratislavská 3A

GPS :
E: 17° 35' 21,02"
N: 48° 20' 49,60"

Nyitva:
Hé - Pén: 9:30 - 18:00
Sz: 9:00 - 13:00

E-mail:
zoomix.vb@gmail.com

Tel: 
+421 (2) 6446 3659
+421 905 169 267    

 

 
Hol vagyunk: